П`ятниця, 04.12.2020, 10:48
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Верхньоворітський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Статут закладу освіти

 


СТАТУТ  НАШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     Рішенням тридцять п’ятої  сесії Воловецької районної  ради

                                                                      VII скликання

                                                              від  09.04.2020 №426

                                                                               
                                                                                

                                                                              

СТАТУТ

Верхньоворітського закладу

загальної середньої освіти

I-III ступенів

Воловецької районної ради

Закарпатської області

 (нова редакція)

 

 

                                                                                                                                                                                          ВОЛОВЕЦЬ

2020

                                               І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальний заклад освіти  «Верхньоворітський заклад загальної середньої освіти I-ІІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області»  заклад освіти є юридичною особою, що має статус неприбуткового закладу освіти та забезпечує  здобуття загальної середньої освіти  за денною формою навчання.  Заклад освіти має комунальну форму власності.

        Повна назва закладу освіти:

«Верхньоворітський заклад загальної середньої освіти I-ІІІ ступенів Воловецької районної ради Закарпатської області ».

Скорочена назва закладу освіти : «Верхньоворітський ЗЗСО I-ІІІ ступенів».

 

1.2.Юридична адреса закладу освіти :

89132  Закарпатська область,

с. Верхні Ворота,

вул. Верховинська, буд. 4.

1.3. Заклад освіти  у своїй діяльності керується Конституцією України Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Постановами Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку, діє на підставі  Статуту.

1.4.Заклад освіти має печатку, штамп, бланк.

1.5.Засновником  закладу освіти є  Воловецька районна рада , уповноважений орган  – відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації.

1.6. Головною метою діяльності закладу освіти є всебічний розвиток, виховання  і соціалізація особистості, яка здатна до життя  в суспільстві  та цивілізованої взаємодії  з природою, має прагнення до самовдосконалення  і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

1.7. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова.

1.8.Учні закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням , яке  здійснюється медичним працівником, що входить до штату закладу.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

 2.1.Головними завданнями закладу освіти є:

виховання громадянина України;

формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державного стандарту  загальної середньої освіти, підготовка учнів  (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини i громадянина;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого  ставлення до родини, поваги до народних  традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей  Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування  гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

2.2.Заклад освіти виконує наступні функції:

 реалізує положення Конституції України, Законів України  «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

 задовольняє потреби громадян в здобутті повної загальної середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню програму закладу освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти;

формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту встановленого зразка;

здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

Ш. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

      3.1. Заклад освіти розробляє освітню програму – єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Основою для розроблення освітньої програми є відповідний  Державний стандарт загальної середньої освіти.

3.2. Освітня програма містить:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

-  вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

3.3. Освітня програма передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти та досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

3.4. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником (директором).

3.5. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.6. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.7. У закладі освіти  забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів  закладу загальної середньої  освіти до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

3.8. Заклад освіти за погодженням з уповноваженим органом може створювати у своєму складі класи (групи) з дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.9. Зарахування учнів до закладу освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

3.10. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

3.12.  Заклад освіти   здійснює освітній процес  за денною формою навчання  та п’ятиденним робочим тижнем.

Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

3.13. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили заклад  загальної  середньої освіти I, II  і III  ступенів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

3.14. Класи у закладі формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу. Мережа класів та їх наповнюваність у закладі затверджується уповноваженим органом.

3.15. Відповідно до поданих заяв, заклад освіти визначає потребу у створенні груп продовженого дня, згідно з нормативами їх наповнюваності.

3.16. Заклад освіти визначає потребу у створенні класів з поглибленим вивченням предметів, інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами, їх мережа затверджується уповноваженим органом.

3.17. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад освіти за погодженням з уповноваженим органом організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

3.18. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

3.19. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

3.20.Закладосвіти здійснює поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу.

3.21. Переведення учнів до наступного класу закладу загальної середньої освіти здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Переведення учнів до іншого закладу освіти здійснюється у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

 

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

статут ЗЗСО