Вівторок, 09.03.2021, 02:51
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Верхньоворітський ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Структура та органи управління закладу освіти

Адміністрація:

 

Чекета Марія Василівна - директор ЗЗСО, здійснює керівництво закладом освіти.

Сличко Оксана Ярославівна - заступник директора з навчально-виховної роботи.

Козик Ганна Андріївна - педагог- організатор

 

Органи колегіального управління школою:

 

 

Педагогічна рада (створено для розгляду складних питань організації освітнього процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять учителі, вихователі груп подовженого дня, адміністрація школи. Очолює її директор ЗЗСО)

 

 

 

Колегіальні органи громадського самоврядування:

 

Загальношкільна конференція – вищий колегіальний орган громадського самоврядування.

 

Учнівське самоврядування школи ( президент дитячої організації «Лідер» - Козик Ірина, учениця 11 класу, заступник – Сверлович Христина).

 

Профспілковий комітет (5 представників колективу школи).

 

Методична рада - колегіальний орган педагогічних працівників, обов'язок якого — сприяти розвитку та удосконаленню методики освітнього процесу, професійної майстерності і творчого зростання вчителів і вихователів.

ПОГОДЖЕНО                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК______                                                      Директор ЗЗСО:________

« 31»08.2020р. Протокол №1

 

П Р А В И Л А

Внутрішнього трудового розпорядку для працівників Верхньоворітського закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України (КЗпП), інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини.

1.2. Метою Правил є:

  • забезпечення належної організації праці;
  • зміцнення трудової дисципліни;
  • створення належних, безпечних та здорових умов праці;
  • підвищення продуктивності та ефективності праці;
  • забезпечення раціонального використання робочого часу.

Відповідно до чинного законодавства громадяни України  мають право на працю. Обов’язок і справа честі кожного здатного до праці громадянина України – сумлінна праця в обраній ним сфері суспільно корисної діяльності, додержання трудової дисципліни. 

Дисципліна праці – це не тільке суворе дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, а й свідоме, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення  її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні сприяти вихованню працівників у дусі свідомого ставлення до праці, подальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці на 

науковій основі і раціональному використанні робочого часу, високій якості робіт.

3. Ці правила внутрішкільного трудового розпорядку поширюються на всіх працівників закладу.

ІІ.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ

1. Працівники закладу зобов’язані: 

а) працювати чесно і сумлінно, строго виконуючи обов’язки покладені на них Статутом закладу, Правилами внутрішкільного трудового розпорядку, положеннями та посадовими інструкціями; 

б) дотримуватись дисципліни праці – основи порядку в школі, вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого часу, максимально використовуючи його для творчого й ефективного виконання покладених на них обов’язків, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати свої трудові обов’язки; своєчасно й точно виконувати розпорядження адміністрації; 

в) всіляко прагнути до підвищення якості виконуваної роботи, не допускати упущень у ній, суворо дотримуватися виконавської дисципліни, постійно виявляти  творчу ініціативу, спрямовану на досягнення високих результатів трудової діяльності; 

г) дотримуватися техніки безпеки й охорони праці, виробничої санітарії, гігієни, притипожежної охорони, передбачених відповідними  правилами й інструкціями, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту; 

д) бути завжди уважними до дітей, ввічливими з батьками учнів і членами колективу; 

е) систематично підвищувати  свій ідейно-теоретичний, фаховий, культурний рівень; 

є) бути прикладом гідної поведінки та високого морального обов’язку на роботі, у побуті, у громадських місцях, дотримуватись правил гуманного співжиття; 

ж) тримати своє робоче місце в чистоті та порядку, дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів; 

з) берегти і зміцнювати шкільну власність (обладнання, інвентар, навчальні посібники і т.д), економно витрачати матеріали, паливо і електроенергію, виховувати в учнів (вихованців)  бережливе ставлення до державного майна; 

и) проходити в установленому порядку періодичні медичні огляди згідно з інструкцією про проведення медичних оглядів.

Педагогічні працівники закладу несуть повну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків (занять), позакласних і позашкільних заходів, які організовує заклад. Про всі випадки травматизму учнів негайно повідомляти адміністрацію.

2. В установленому порядку наказом директора школи додатково до навчальної роботи на вчителів може бути покладено класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, організація трудового навчання,

 

професійної орієнтації, суспільно-корисної, продуктивної праці, а також виконання інших навчально-виховних функцій.

3. Перелік основних обов’язків (робіт) педагогічних працівників навчально-виховного та обслуговуючого персоналу визначається статутом загальноосвітньої школи, правилами внутрішкільного трудового розпорядку, а також посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТАРЦІЇ ЗАКЛАДУ

1. Директор ЗЗСО І-ІІІ ступенів

- забезпечує реалізацію нового Державного Стандарту, діє від імені навчально-виховного закладу; 

- видає, у межах своєї компетентності, накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства та праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній роботі та позашкільній роботі; 

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішкільного трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного закладу; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, місцевими органами державної влади; 

2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи зобов’язаний:

- відповідати за правильну і якісну організацію навчально-виховного процесу в закладі , виконанням освітніх програм, якістю викладання, здійснювати контроль за успішністю і поведінкою учнів, проводити інструктажі педагогічного персоналу закладу з питань охорони праці та дотримання техніки безпеки, регулювати навчальне навантаження учнів; організовувати методичну роботу; складати і контролювати розклад занять, ДПА, навчальної практики, консультацій, складати звіти про навчально-виховну роботу;

- забезпечувати систематичне підвищення працівникам закладу фахового рівня; проводити у визначені терміни атестацію педагогічних працівників; створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням у навчальному закладі;

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

- виконувати статут закладу, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до державного соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. У закладі  встановлений п’ятиденний робочий тиждень . Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками, покладеними на них Статутом закладу і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2. Навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік установлює директор закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

3. Розклад уроків складає і затверджує директор закладу  за погодженням з профспілковим комітетом, з урахуванням забезпечення педагогічної діяльності, дотримання санітарно-гігієнічних норм.

4.Час роботи обслуговуючого персоналу ( згідно штатного розпису) розпочинається о 7.30 до 15.30

5. Час початку і закінчення роботи, обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідно до розкладу. Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

Педагогічним та іншим працівникам закладу забороняється:

а) змінювати на власний розсуд розклад уроків (занять) і графік роботи;

б) відміняти, продовжувати або скорочувати тривалість уроків (занять) і перерв між ними;

в)продовжувати чи скорочувати продовженість уроків і перерв між ними;

г) випроваджувати учнів з уроків (занять);

д) курити в приміщенні закладу;

е) скликати в робочий час збори, засідання, різні наради у громадських справах;

Сторонні особи можуть бути присутніми під час уроку в класі (групі) тільки з дозволу директора закладу або його заступника.

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

1.За зразкове виконання службових обов’язків, успіхи у навчанні і вихованні дітей, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці, досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) видача премії;

в) нагородження цінним подарунком;

г) нагородження Почесними грамотами.

2. За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до нагороди, присвоєння почесного звання «Відмінник освіти України» до нагороди відзнаками, встановленими для працівників освіти чинним законодавством.

3. За наслідками атестації працівникам школи, які найбільше відзначилися присвоюється звання «Учитель-методист», «Старший учитель», «Практичний психолог-методист», відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання, з вини працівника, обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими Інструкціями, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством.

1.За порушення трудової дисципліни адміністрація закладу застосовує такі дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догану;

в) звільнення.